ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 พ.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 เม.ย. 2565
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
11
25 มี.ค. 2565
5 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกหา
12
10 มี.ค. 2565
6 แจ้งประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ม.ค. 2565
7 การชีแจงเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ครั้งที่1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลแพรกหา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 พ.ย. 2564
9 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 พ.ย. 2564
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแพรกหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51