ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลจากกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และนำไปใช้ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ก.ค. 2564
2 การขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด
6
20 ก.ค. 2564
3 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 16 /2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ก.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ค. 2564
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มิ.ย. 2564
6 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 10 /2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 มิ.ย. 2564
7 ประกาศ เรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ธ.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ธ.ค. 2563
10 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.3 ) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50