คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมัน ระยะที่ 1
  รายละเอียด : คู่มือประชาชนฉบับสมบูรณ์เทศบาลตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 280 คน